25 Aralık 2016 Pazar

Ce Belgesi Almayan Ürüne Ne Olur?

Ülkemizde kurulan imalatçılar veya yetkili temsilciler, Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygun bir ürün için üründe bir CE uygunluk etiketi koymakla yükümlüdürler. Bunu yapmadan önce, ürün direktifi kriterlerine uyumu gösteren bir uygunluk beyanını hazırlamalı ve ürün teknik dosyasına yerleştirmelidir. Ürün için hazırlanan teknik dosya, yasal düzenlemelerde başka bir hüküm bulunmadığı sürece en az on yıl saklanmalıdır. Üretici veya temsilcisi ülkemizde değilse, teknik dosyayı koruma yükümlülüğü, bu ürünü ülkemizde pazarlayan gerçek ya da tüzel kişilere aittir.
 
 
 
İlgili yasal hükümlere göre, CE işareti, mümkün değilse, ürünün ambalajında, kullanıcı kılavuzunda veya garanti belgesinde görünür, okunabilir ve silinmez bir şekilde yapıştırılmalı, eklenmeli veya basılı olmalıdır.
 
Ürünün diğer ulusal veya uluslararası standart veya yönetmeliklerine uyumu gösteren diğer işaretler kullanılacak ise, bu işaretler ürüne, ambalajına, el kitabına veya garanti belgesine asılı veya basılmış olmalıdır. CE uygunluk işaretinin görünümünü ve okumasını bozmamak.
 
CE işareti Conformité Européene ifadesinin baş harflerinden oluşur; bu da Avrupa'da Avrupa için uygunluğun anlamına gelir. CE işareti kullanılırsa, boyut büyütülecek veya azaltılacak olursa, yasal düzenlemelerde gösterilen boyut korunmalıdır. Bununla birlikte, dikey boyut 5 milimetreden az olmamalıdır.
 
Avrupa Birliği ülkelerine gönderilen ve CE işareti ile Yeni Yaklaşım Direktiflerine yerleştirilen ürünler serbest dolaşım hakkına sahiptir. CE işareti, ürünün direktif kriterlerine uygun olarak üretildiği ve insan ve hayvanların yaşam ve mülkiyet güvenliği için bir tehlike oluşturmadığı anlamına gelir. Bu güven duygusu sayesinde, ürünler kolayca Avrupa Birliği sınırlarına girebilir ve pazara sunulabilir.
 
Bu özellik nedeniyle, CE uygunluk işareti ürüne haksız yere yerleştirilmemelidir. Böyle bir durum tespit edilirse, ürünlerin piyasaya sunulması kısıtlanabilir veya yasaklanabilir. Hatta piyasaya sürülen ürünler bile toplanabilir. Dahası, böyle bir durum yaratmak için maddi cezalar da vardır.
 
CE işareti, piyasaya sunulacak olan ürünün nihai versiyonuna yerleştirilmelidir. Bununla birlikte, ürün özellikleri nedeniyle, üretim sırasında birçok bileşen kullanılmış olabilir ve tek tek bileşenler CE işareti gerektirebilir. Bu durumda, downstream sanayicilerin üreticileri, Yeni Yaklaşım Direktiflerine giren ürünler için ilgili kriterlere uymalı, teknik gereksinimleri karşılamalı ve ürünlerine CE etiketi koymalıdır. Bileşenlerinin CE işareti, piyasaya sunulacak nihai ürünün tek başına CE işareti taşıdığı anlamına gelmez. Ce Belgesi hakkında daha fazla bilgi için Sistem Kalite


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder